PPOŻ Ochrona Przeciwpożarowa Serwis Usługi Projekty Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Firma Ekspertyzy Opinie PPOŻ Rzeczoznawca Zabezpieczenie Budynków Obiektów Hal Magazynów Szkół Przedszkoli Urzędów Szpitali Konstrukcji Stalowych Drewnianych Żelbetonowych Budynku Użyteczności Publicznej Mieszkalnych Biur Firm Fabryk Kanałów Wentylacyjnych Instalacji Elektrycznych Budowy Składowisk Odpadów Przejść Instalacyjnych Czynne Systemów Oddymiania Sygnalizacji Bierne Przeciwpożarowy Serwis Instalacji PPOŻ Projekty Systemu Operaty Instrukcje Bezpieczeństwa Przeglądy Zbiorników systemów Sygnalizacji Audyty Inspektorzy Rzeczoznawcy Specjaliści Warunki Obsługa Kontrola Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe Oznaczenia Przejścia Przez Ściany Dokumentacja Przejść Instalacje w Budynkach Aktualizacja Instrukcji Projektowanie Systemów PPOŻ Przegrody Konserwacja Przepusty Ocena Zagrożenia Wybuchem impregnacja ognioochronna projekty systemu sygnalizacji pożarowej oddymiania obsługa wspólnot mieszkaniowych projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu konserwacja Detekcji Gazu drzwi bram przeciwpożarowych Przeglądy Gaśnic Hydrantów Włączników Prądu Oświetlenia Awaryjnego Szkolenia Opinia Przejścia Ogniowe Kablowe Rurowe Dylatacje Obudowy Warszawa Kraków Łódź Wrocław Poznań Piłą Gdańsk Szczecin Bydgoszcz Lublin Toruń Białystok Koszalin Katowice Gorzów Wielkopolski Gdynia Szczecinek Częstochowa Wągrowiec Radom Wałcz Sosnowiec Złotów Kielce Rzeszów Gliwice Chodzież Zabrze Olsztyn Bielsko Biała Bytom Zielona Góra Czarnków Rybnik Trzcianka Stargard Szczeciński

Operat przeciwpożarowy

Kiedy należy opracować operat ppoż. ?

Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się:

1) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

  1. a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  2. b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

Przepisów dotyczących przeprowadzania Państwowej Straży Pożarnej oraz opracowania operatu ppoż., nie stosuje się w przypadku:

  • zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych,
  • zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Szczegółowe wymagania określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w niniejszym rozporządzeniu mogą być spełnione przez zastosowanie rozwiązań zamiennych w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub Centrum Naukowo‑Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Definicje:

Zbieranie odpadów – gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów.

Magazynowanie odpadów – czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

  • Wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę,
  • Tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
  • Magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Nasz zespół opracowuje Operaty przeciwpożarowe. Oddając obiekt w nasze ręce masz pewność, że bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie będzie zrealizowane na najwyższym poziomie a operat ppoż. uzyska pozytywne postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej. Usługi przeciwpożarowe realizujemy kompleksowo. Wykonujemy również serwis urządzeń przeciwpożarowych. Wykonujemy serwis systemów oddymiania, serwis systemów sygnalizacji pożarowej, serwis systemów pożarowych, serwis drzwi i bram przeciwpożarowych, przeglądy gaśnic, hydrantów, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej świadczymy na terenie takich miast jak: Piła, Chodzież, Wałcz, Złotów, Trzcianka, Oborniki, Wronki, Międzychód, Poznań, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Inowrocław, Toruń, Choszczno, Stargard, Drawsko Pomorskie, Szczecinek, Chojnice, Świecie, Kościerzyna, Bytów, Goleniów, Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg, Międzyzdroje, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Zielona Góra, Leszno, Konin.

operat przeciwpożarowy Piła, operat przeciwpożarowy Chodzież, operat przeciwpożarowy Wałcz, operat przeciwpożarowy Złotów, operat przeciwpożarowy Trzcianka, operat przeciwpożarowy Oborniki, operat przeciwpożarowy Wronki, operat przeciwpożarowy Międzychód, operat przeciwpożarowy Poznań, operat przeciwpożarowy Gniezno, operat przeciwpożarowy Gorzów Wielkopolski, operat przeciwpożarowy Inowrocław, operat przeciwpożarowy Toruń, operat przeciwpożarowy Choszczno, operat przeciwpożarowy Stargard, operat przeciwpożarowy Drawsko Pomorskie, operat przeciwpożarowy Szczecinek, operat przeciwpożarowy Chojnice, operat przeciwpożarowy Świecie, operat przeciwpożarowy Kościerzyna, operat przeciwpożarowy Bytów, operat przeciwpożarowy Goleniów, operat przeciwpożarowy Słupsk, operat przeciwpożarowy Koszalin, operat przeciwpożarowy Kołobrzeg, operat przeciwpożarowy Międzyzdroje, operat przeciwpożarowy Szczecin, operat przeciwpożarowy Gdańsk, operat przeciwpożarowy Gdynia, operat przeciwpożarowy Sopot, operat przeciwpożarowy Zielona Góra, operat przeciwpożarowy Leszno, operat przeciwpożarowy Konin