PPOŻ Ochrona Przeciwpożarowa Serwis Usługi Projekty Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Firma Ekspertyzy Opinie PPOŻ Rzeczoznawca Zabezpieczenie Budynków Obiektów Hal Magazynów Szkół Przedszkoli Urzędów Szpitali Konstrukcji Stalowych Drewnianych Żelbetonowych Budynku Użyteczności Publicznej Mieszkalnych Biur Firm Fabryk Kanałów Wentylacyjnych Instalacji Elektrycznych Budowy Składowisk Odpadów Przejść Instalacyjnych Czynne Systemów Oddymiania Sygnalizacji Bierne Przeciwpożarowy Serwis Instalacji PPOŻ Projekty Systemu Operaty Instrukcje Bezpieczeństwa Przeglądy Zbiorników systemów Sygnalizacji Audyty Inspektorzy Rzeczoznawcy Specjaliści Warunki Obsługa Kontrola Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe Oznaczenia Przejścia Przez Ściany Dokumentacja Przejść Instalacje w Budynkach Aktualizacja Instrukcji Projektowanie Systemów PPOŻ Przegrody Konserwacja Przepusty Ocena Zagrożenia Wybuchem impregnacja ognioochronna projekty systemu sygnalizacji pożarowej oddymiania obsługa wspólnot mieszkaniowych projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu konserwacja Detekcji Gazu drzwi bram przeciwpożarowych Przeglądy Gaśnic Hydrantów Włączników Prądu Oświetlenia Awaryjnego Szkolenia Opinia Przejścia Ogniowe Kablowe Rurowe Dylatacje Obudowy Warszawa Kraków Łódź Wrocław Poznań Piłą Gdańsk Szczecin Bydgoszcz Lublin Toruń Białystok Koszalin Katowice Gorzów Wielkopolski Gdynia Szczecinek Częstochowa Wągrowiec Radom Wałcz Sosnowiec Złotów Kielce Rzeszów Gliwice Chodzież Zabrze Olsztyn Bielsko Biała Bytom Zielona Góra Czarnków Rybnik Trzcianka Stargard Szczeciński

Scenariusz rozwoju pożaru

Scenariusz rozwoju pożaru – jest dokumentem, zawierającym uporządkowany opis możliwych zdarzeń w czasie pożaru. Nasz dział projektowy szczegółowo opisuje w scenariuszu sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych. Scenariusz pożarowy określa również współdziałanie i oddziaływanie na siebie urządzeń mających znaczenie w momencie wystąpienia zagrożenia pożarowego oraz zawiera rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

sposoby funkcjonowania urządzeń ppoż

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,

 • urządzenia inertyzujące,

 • urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia:

  • sygnalizacyjno-alarmowe,

  • urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych,

  • urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,

 • wyłączniki przeciwpożarowe,

 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,

 • hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,

 • hydranty zewnętrzne,

 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,

 • przeciwpożarowe klapy odcinające,

 • urządzenia oddymiające,

 • urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,

 • kurtyny dymowe – wyróżniamy kilka grup kurtyn dymowych, które dzielą się na kurtyny stałe SSB oraz ruchome ASB. Kurtyny dymowe zbudowane są z płaszcza o właściwej odporności, które możemy podzielić na: przepuszczalność dymu oraz wysoką temperaturę, prowadnic bocznych, wału nawojowego, napędu elektrycznego w przypadku kurtyn ruchomych.

 • drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,

 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

 • dźwigi dla ekip ratowniczych.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat opracowania scenariusza pożarowego skontaktuj się z naszym działem projektowym