PPOŻ Ochrona Przeciwpożarowa Serwis Usługi Projekty Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Firma Ekspertyzy Opinie PPOŻ Rzeczoznawca Zabezpieczenie Budynków Obiektów Hal Magazynów Szkół Przedszkoli Urzędów Szpitali Konstrukcji Stalowych Drewnianych Żelbetonowych Budynku Użyteczności Publicznej Mieszkalnych Biur Firm Fabryk Kanałów Wentylacyjnych Instalacji Elektrycznych Budowy Składowisk Odpadów Przejść Instalacyjnych Czynne Systemów Oddymiania Sygnalizacji Bierne Przeciwpożarowy Serwis Instalacji PPOŻ Projekty Systemu Operaty Instrukcje Bezpieczeństwa Przeglądy Zbiorników systemów Sygnalizacji Audyty Inspektorzy Rzeczoznawcy Specjaliści Warunki Obsługa Kontrola Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe Oznaczenia Przejścia Przez Ściany Dokumentacja Przejść Instalacje w Budynkach Aktualizacja Instrukcji Projektowanie Systemów PPOŻ Przegrody Konserwacja Przepusty Ocena Zagrożenia Wybuchem impregnacja ognioochronna projekty systemu sygnalizacji pożarowej oddymiania obsługa wspólnot mieszkaniowych projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu konserwacja Detekcji Gazu drzwi bram przeciwpożarowych Przeglądy Gaśnic Hydrantów Włączników Prądu Oświetlenia Awaryjnego Szkolenia Opinia Przejścia Ogniowe Kablowe Rurowe Dylatacje Obudowy Warszawa Kraków Łódź Wrocław Poznań Piłą Gdańsk Szczecin Bydgoszcz Lublin Toruń Białystok Koszalin Katowice Gorzów Wielkopolski Gdynia Szczecinek Częstochowa Wągrowiec Radom Wałcz Sosnowiec Złotów Kielce Rzeszów Gliwice Chodzież Zabrze Olsztyn Bielsko Biała Bytom Zielona Góra Czarnków Rybnik Trzcianka Stargard Szczeciński

Ekspertyzy Przeciwpożarowe

Ekspertyza ppoż. – jest dokumentem, który sporządzamy w przypadku , gdy chcemy dostosować istniejący już budynek do obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Sporządzenie takiego dokumentu jest koniecznie przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku/obiektu oraz aby dostosować budynek do wymagań bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli budynek został uznany na zagrażający życiu ludzi.

Warunki ochrony Ppoż.

Budynek uznaje się za zagrażający życiu ludzi w momencie gdy:

  • długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego jest większa o ponad 100% od określonej w przepisach,

  • szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej do ewakuacji ludzi jest mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach,

  • w pomieszczeniu zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL V, lub na drodze ewakuacyjnej zastosowano:

  • okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,

  • okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;

  • ewakuacyjna klatka schodowa budynku wysokiego, wysokościowego za wyjątkiem budynku mieszkalnego nie została wydzielona pożarowo,

  • nie zastosowano oświetlenia awaryjnego w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL V, lub na drodze ewakuacyjnej z tej strefy na zewnątrz.

Ekspertyzy Przeciwpożarowe

W momencie, gdy warunki konstrukcyjne budynku/obiektu nie pozwalają na zastosowanie wszystkich wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ekspertyzę ppoż. sporządza się w celu spełnienia wymagań w sposób inny niż zostało to określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury – o ile to możliwe wdrażamy wtedy tzw. rozwiązania zastępcze. Zdarzają się takie sytuacje, że konstrukcja budynku jest niedostosowana do obecnych warunków ppoż. np. za wąskie klatki schodowe, za wysokie biegi schodów. Naszym celem podczas sporządzania ekspertyzy przeciwpożarowej jest zastosowanie takich rozwiązań, aby poziom bezpieczeństwa pożarowego był na poziomie dopuszczalnym, nie stwarzającym zagrożenia dla użytkowników.

Kolejnymi uwarunkowaniami w jakich należy opracować ekspertyzę ppoż. jest niespełnienie wymagań do tyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dotyczących doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego. W sytuacji, gdy ze względu na warunki lokalne jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań ustawodawca przewidział stosowanie rozwiązań zamiennych do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Należy przy tym również zapewnić niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej i uzgodnić je z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Czas i koszty opracowania: Zarówno czas jak i koszty opracowania ekspertyzy są zależne od skomplikowania obiektu. Nasz zespól inżynierów pożarnictwa i rzeczoznawców ppoż. dołoży wszelkich starań, aby ten czas był jak najkrótszy, a efekty zadowalające. Koszt opracowania ekspertyzy zależy również od kilku czynników, jednak w większości przypadków jest on znacznie mniejszy od kosztownych inwestycji związanych z trudnościami w dostosowaniu obiektów do wymagań ppoż.

 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat opracowania ekspertyzy przeciwpożarowej skontaktuj się z naszym działem projektowym: