PPOŻ Ochrona Przeciwpożarowa Serwis Usługi Projekty Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Firma Ekspertyzy Opinie PPOŻ Rzeczoznawca Zabezpieczenie Budynków Obiektów Hal Magazynów Szkół Przedszkoli Urzędów Szpitali Konstrukcji Stalowych Drewnianych Żelbetonowych Budynku Użyteczności Publicznej Mieszkalnych Biur Firm Fabryk Kanałów Wentylacyjnych Instalacji Elektrycznych Budowy Składowisk Odpadów Przejść Instalacyjnych Czynne Systemów Oddymiania Sygnalizacji Bierne Przeciwpożarowy Serwis Instalacji PPOŻ Projekty Systemu Operaty Instrukcje Bezpieczeństwa Przeglądy Zbiorników systemów Sygnalizacji Audyty Inspektorzy Rzeczoznawcy Specjaliści Warunki Obsługa Kontrola Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe Oznaczenia Przejścia Przez Ściany Dokumentacja Przejść Instalacje w Budynkach Aktualizacja Instrukcji Projektowanie Systemów PPOŻ Przegrody Konserwacja Przepusty Ocena Zagrożenia Wybuchem impregnacja ognioochronna projekty systemu sygnalizacji pożarowej oddymiania obsługa wspólnot mieszkaniowych projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu konserwacja Detekcji Gazu drzwi bram przeciwpożarowych Przeglądy Gaśnic Hydrantów Włączników Prądu Oświetlenia Awaryjnego Szkolenia Opinia Przejścia Ogniowe Kablowe Rurowe Dylatacje Obudowy Warszawa Kraków Łódź Wrocław Poznań Piłą Gdańsk Szczecin Bydgoszcz Lublin Toruń Białystok Koszalin Katowice Gorzów Wielkopolski Gdynia Szczecinek Częstochowa Wągrowiec Radom Wałcz Sosnowiec Złotów Kielce Rzeszów Gliwice Chodzież Zabrze Olsztyn Bielsko Biała Bytom Zielona Góra Czarnków Rybnik Trzcianka Stargard Szczeciński

Przeglądy systemów Sygnalizacji Pożarowej

przeglądy (konserwacja) systemów sygnalizacji pożarowej – zajmujemy się serwisem, konserwacją i instalacją urządzeń przeciwpożarowych – systemów sygnalizacji pożarowej. Obsługujemy systemy sygnalizacji pożarowej takich firm jak: BOSCH, POLON ALFA, ARITECH, SIEMENS, ESSER.

Wykonywanie terminowych przeglądów konserwacji systemów sygnalizacji pożaru jest niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego. Prawidłowe działanie systemu skutkuje bezpieczną ewakuacją ludzi z obiektów, pozwala ograniczyć rozwój pożaru oraz wyrządzone szkody. Warto podkreślić, że w przypadku wyrządzenia szkód wyrządzonych powstałym pożarem należy wykazać ubezpieczycielowi, że urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie były właściwe i terminowo konserwowane.

Naprawa i konserwacja systemów ppoż.

Nasi inżynierowie podejmą się również napraw i konserwacji systemów innych firm. Dzięki możliwości stałej współpracy oferujemy konkurencyjne warunki przy zachowaniu gwarancji terminowych przeglądów i szybkiej realizacji usług.

UWAGA

Wyłącznie regularna i fachowa konserwacja, przegląd lub naprawa wykonana przez naszych pracowników zapewnia stałą gotowość i niezawodność urządzeń przeciwpożarowych. Podpisanie umowy serwisowej daje zarządcy gwarancję terminowej realizacji przeglądu.

W przypadku zaniechania wykonywania przeglądów, firmy ubezpieczeniowe mogą zmniejszyć bądź nawet odstąpić od wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone powstałym pożarem!

Obsługa urządzeń

Co najmniej jeden raz na trzy miesiące użytkownik powinien zapewnić aby specjalista:

 • obsługa kwartalna

 • sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania w celu ich usunięcia i przywrócenia systemu do prawidłowego stanu;

 • spowodował zadziałania, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze, czyszczenie regulowanie czujek dymu w razie konieczności;

 • sprawdził czy monitoring uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo;

 • sprawdził skuteczność zadziałania wszystkich urządzeń wykonawczych;

 • w miarę możliwości spowodował zadziałanie łącza do straży pożarnej ;

 • przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby określone przez użytkownika

 • dokonał rozpoznania czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub jego przeznaczeniu, które mogły by wpłynąć na rozmieszczenie czujek w pomieszczeniu;

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

Co najmniej jeden raz w roku użytkownik powinien zapewnić aby specjalista;

 • obsługa roczna

 • przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;

 • sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;

 • sprawdził przydatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych

 • sprawdzić wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzętowe są sprawne, nie uszkodzone i odpowiednio zabezpieczone

 • dokonał oględzin, w celu ustalenia czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i urządzeń wykonawczo – kontrolnych;

 • sprawdził i przeprowadził próby wszystkich akumulatorów oraz zasilaczy.

Nasi inżynierowie, konserwatorzy posiadają niezbędną wiedzę popartą doświadczeniem. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat serwisu, konserwacji, przeglądów systemu sygnalizacji pożaru skontaktuj się z naszym serwisem