PPOŻ Ochrona Przeciwpożarowa Serwis Usługi Projekty Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Firma Ekspertyzy Opinie PPOŻ Rzeczoznawca Zabezpieczenie Budynków Obiektów Hal Magazynów Szkół Przedszkoli Urzędów Szpitali Konstrukcji Stalowych Drewnianych Żelbetonowych Budynku Użyteczności Publicznej Mieszkalnych Biur Firm Fabryk Kanałów Wentylacyjnych Instalacji Elektrycznych Budowy Składowisk Odpadów Przejść Instalacyjnych Czynne Systemów Oddymiania Sygnalizacji Bierne Przeciwpożarowy Serwis Instalacji PPOŻ Projekty Systemu Operaty Instrukcje Bezpieczeństwa Przeglądy Zbiorników systemów Sygnalizacji Audyty Inspektorzy Rzeczoznawcy Specjaliści Warunki Obsługa Kontrola Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe Oznaczenia Przejścia Przez Ściany Dokumentacja Przejść Instalacje w Budynkach Aktualizacja Instrukcji Projektowanie Systemów PPOŻ Przegrody Konserwacja Przepusty Ocena Zagrożenia Wybuchem impregnacja ognioochronna projekty systemu sygnalizacji pożarowej oddymiania obsługa wspólnot mieszkaniowych projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu konserwacja Detekcji Gazu drzwi bram przeciwpożarowych Przeglądy Gaśnic Hydrantów Włączników Prądu Oświetlenia Awaryjnego Szkolenia Opinia Przejścia Ogniowe Kablowe Rurowe Dylatacje Obudowy Warszawa Kraków Łódź Wrocław Poznań Piłą Gdańsk Szczecin Bydgoszcz Lublin Toruń Białystok Koszalin Katowice Gorzów Wielkopolski Gdynia Szczecinek Częstochowa Wągrowiec Radom Wałcz Sosnowiec Złotów Kielce Rzeszów Gliwice Chodzież Zabrze Olsztyn Bielsko Biała Bytom Zielona Góra Czarnków Rybnik Trzcianka Stargard Szczeciński

Konserwacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

przeglądy (konserwacja) oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego –  zajmujemy się wykonywaniem przeglądów oświetlenia awaryjnego. Oświetlenie awaryjne jest stosowane podczas zaniku zasilania oświetlenia podstawowego. Są zasilane z niezależnego źródła energii. Oświetlenie awaryjne ma na celu bezpieczną i szybką ewakuację ludzi w momencie wystąpienia zagrożenia a także w przypadku zaniku normalnego zasiania.

Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne

 1. Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w pomieszczeniach:

 • widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,

 • audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób,

 • wystawowych w muzeach,

 • o powierzchni ponad 1 000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.

 1. Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych:

 • z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,

 • oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

 • w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

 • w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

 1. Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w budynkach tymczasowych, jeżeli są
  przeznaczone na cele widowiskowe lub inne z gromadzenia ludzi.

 2. Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w pomieszczeniach z obudową pneumatyczną, jeżeli mają być wykorzystywane jako tymczasowe budynki PM o gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1000 MJ/m².

 3. Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w tymczasowych budynkach typu namiotowego przeznaczonych do celów widowiskowych.

 4. Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w pomieszczeniach dyspozytorni, technicznych pomieszczeniach tłoczni gazu (oraz na terenie tłoczni).

UWAGA

Zaleca się przeprowadzić pełny przegląd i konserwacje oświetlenia awaryjnego przynajmniej raz w roku.