PPOŻ Ochrona Przeciwpożarowa Serwis Usługi Projekty Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Firma Ekspertyzy Opinie PPOŻ Rzeczoznawca Zabezpieczenie Budynków Obiektów Hal Magazynów Szkół Przedszkoli Urzędów Szpitali Konstrukcji Stalowych Drewnianych Żelbetonowych Budynku Użyteczności Publicznej Mieszkalnych Biur Firm Fabryk Kanałów Wentylacyjnych Instalacji Elektrycznych Budowy Składowisk Odpadów Przejść Instalacyjnych Czynne Systemów Oddymiania Sygnalizacji Bierne Przeciwpożarowy Serwis Instalacji PPOŻ Projekty Systemu Operaty Instrukcje Bezpieczeństwa Przeglądy Zbiorników systemów Sygnalizacji Audyty Inspektorzy Rzeczoznawcy Specjaliści Warunki Obsługa Kontrola Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe Oznaczenia Przejścia Przez Ściany Dokumentacja Przejść Instalacje w Budynkach Aktualizacja Instrukcji Projektowanie Systemów PPOŻ Przegrody Konserwacja Przepusty Ocena Zagrożenia Wybuchem impregnacja ognioochronna projekty systemu sygnalizacji pożarowej oddymiania obsługa wspólnot mieszkaniowych projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu konserwacja Detekcji Gazu drzwi bram przeciwpożarowych Przeglądy Gaśnic Hydrantów Włączników Prądu Oświetlenia Awaryjnego Szkolenia Opinia Przejścia Ogniowe Kablowe Rurowe Dylatacje Obudowy Warszawa Kraków Łódź Wrocław Poznań Piłą Gdańsk Szczecin Bydgoszcz Lublin Toruń Białystok Koszalin Katowice Gorzów Wielkopolski Gdynia Szczecinek Częstochowa Wągrowiec Radom Wałcz Sosnowiec Złotów Kielce Rzeszów Gliwice Chodzież Zabrze Olsztyn Bielsko Biała Bytom Zielona Góra Czarnków Rybnik Trzcianka Stargard Szczeciński

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – jest dokumentem, który określa m.in.:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu, budynku, jego części lub innego miejsca,

 • sposoby postępowania na wypadek pożaru,

 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo,

 • konieczność zapoznania użytkowników obiektów z jego treścią,

UWAGA

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy poddawać okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, oraz w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mają wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej.

Wymagania

 • Kubatura brutto budynku lub strefy pożarowej przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich),

 • Kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,

 • Powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2, np. otwarte składowiska odpadów,

 • Występuje strefa zagrożenia wybuchem w budynku lub strefie pożarowej.

 

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

W dokumentacji zawarte są plany graficzne: plan sytuacyjny, plany ewakuacji poszczególnych budynków, obiektów, w których uwzględnia się większość informacji zawartych w części opisowej. Plany są pomocne w przeprowadzaniu skutecznej i szybkiej ewakuacji z obiektów osób oraz działaniach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez ekipy ratownicze. Informacje zawarte zarówno w dokumencie jak i na planach obiektów to m.in.:

 • powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji budynków, obiektów,

 • minimalne odległości od obiektów sąsiadujących, od granicy działki, lasu,

 • podział obiektów, budynku na strefy pożarowe,

 • gęstość obciążenia ogniowego mówiąca o tym, ile energii cieplnej wytwarza się podczas pożaru na danej powierzchni,

 • kategoria zagrożenia ludzi – ZL, PM, IN,

 • warunki ewakuacji z budynków,

 • przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe,

 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego skontaktuj się z naszym działem projektowym