PPOŻ Ochrona Przeciwpożarowa Serwis Usługi Projekty Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Firma Ekspertyzy Opinie PPOŻ Rzeczoznawca Zabezpieczenie Budynków Obiektów Hal Magazynów Szkół Przedszkoli Urzędów Szpitali Konstrukcji Stalowych Drewnianych Żelbetonowych Budynku Użyteczności Publicznej Mieszkalnych Biur Firm Fabryk Kanałów Wentylacyjnych Instalacji Elektrycznych Budowy Składowisk Odpadów Przejść Instalacyjnych Czynne Systemów Oddymiania Sygnalizacji Bierne Przeciwpożarowy Serwis Instalacji PPOŻ Projekty Systemu Operaty Instrukcje Bezpieczeństwa Przeglądy Zbiorników systemów Sygnalizacji Audyty Inspektorzy Rzeczoznawcy Specjaliści Warunki Obsługa Kontrola Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe Oznaczenia Przejścia Przez Ściany Dokumentacja Przejść Instalacje w Budynkach Aktualizacja Instrukcji Projektowanie Systemów PPOŻ Przegrody Konserwacja Przepusty Ocena Zagrożenia Wybuchem impregnacja ognioochronna projekty systemu sygnalizacji pożarowej oddymiania obsługa wspólnot mieszkaniowych projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu konserwacja Detekcji Gazu drzwi bram przeciwpożarowych Przeglądy Gaśnic Hydrantów Włączników Prądu Oświetlenia Awaryjnego Szkolenia Opinia Przejścia Ogniowe Kablowe Rurowe Dylatacje Obudowy Warszawa Kraków Łódź Wrocław Poznań Piłą Gdańsk Szczecin Bydgoszcz Lublin Toruń Białystok Koszalin Katowice Gorzów Wielkopolski Gdynia Szczecinek Częstochowa Wągrowiec Radom Wałcz Sosnowiec Złotów Kielce Rzeszów Gliwice Chodzież Zabrze Olsztyn Bielsko Biała Bytom Zielona Góra Czarnków Rybnik Trzcianka Stargard Szczeciński

Przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP.

Przygotowanie obiektu do odbioru przez Państwową Straż Pożarną –  oferujemy usługi związane z doradztwem, oraz wykonujemy kontrolę na obiektach, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wydaną przez organ Państwowej Straży Pożarnej.

Etapy kontroli obiektu

Na etapie kontroli przeprowadzonej przez nas zespół weryfikujemy:

 • zgodność obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

 • uzyskane odstępstwa od wymagań przepisów warunków technicznych i norm,

 • czy wyroby użyte w inwestycji, które mają wpływ na bezpieczeństwo pożarowe posiadają wymagane aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodności,

 • zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym,

 • poprawność i skuteczność działania przeciwpożarowych systemów zabezpieczających,

 • zastosowanie zasad zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz zasad ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia,

 • przygotowanie obiektu do działań ratowniczych:

  • drogi pożarowe,

  • rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i oznakowania miejsc jego lokalizacji,

  • hydranty wewnętrznę,

  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych,

  • sprawności oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów wewnętrznych, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiających oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, które są obiekcie,

Nasz zespół doświadczonych strażaków posiada niezbędną wiedzę popartą doświadczeniem. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących przygotowania obiektu do odbioru przez Państwową Straż Pożarną skontaktuj się z nami: