PPOŻ Ochrona Przeciwpożarowa Serwis Usługi Projekty Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Firma Ekspertyzy Opinie PPOŻ Rzeczoznawca Zabezpieczenie Budynków Obiektów Hal Magazynów Szkół Przedszkoli Urzędów Szpitali Konstrukcji Stalowych Drewnianych Żelbetonowych Budynku Użyteczności Publicznej Mieszkalnych Biur Firm Fabryk Kanałów Wentylacyjnych Instalacji Elektrycznych Budowy Składowisk Odpadów Przejść Instalacyjnych Czynne Systemów Oddymiania Sygnalizacji Bierne Przeciwpożarowy Serwis Instalacji PPOŻ Projekty Systemu Operaty Instrukcje Bezpieczeństwa Przeglądy Zbiorników systemów Sygnalizacji Audyty Inspektorzy Rzeczoznawcy Specjaliści Warunki Obsługa Kontrola Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe Oznaczenia Przejścia Przez Ściany Dokumentacja Przejść Instalacje w Budynkach Aktualizacja Instrukcji Projektowanie Systemów PPOŻ Przegrody Konserwacja Przepusty Ocena Zagrożenia Wybuchem impregnacja ognioochronna projekty systemu sygnalizacji pożarowej oddymiania obsługa wspólnot mieszkaniowych projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu konserwacja Detekcji Gazu drzwi bram przeciwpożarowych Przeglądy Gaśnic Hydrantów Włączników Prądu Oświetlenia Awaryjnego Szkolenia Opinia Przejścia Ogniowe Kablowe Rurowe Dylatacje Obudowy Warszawa Kraków Łódź Wrocław Poznań Piłą Gdańsk Szczecin Bydgoszcz Lublin Toruń Białystok Koszalin Katowice Gorzów Wielkopolski Gdynia Szczecinek Częstochowa Wągrowiec Radom Wałcz Sosnowiec Złotów Kielce Rzeszów Gliwice Chodzież Zabrze Olsztyn Bielsko Biała Bytom Zielona Góra Czarnków Rybnik Trzcianka Stargard Szczeciński

Systemy Przeciwpożarowe Poznań Przegląd Serwis Konserwacja Instalacja Naprawa Systemów PPOŻ w Poznaniu

Przegląd systemu sygnalizacji pożarowej

Stosowanie systemów sygnalizacji pożarowej w różnego typu budynkach wymagane jest przez przepisy, ubezpieczyciela lub samodzielnej decyzji inwestora. To jedne z podstawowych zabezpieczeń budynków, które za zadanie mają zabezpieczyć obiekty przed pożarem poprzez automatyczne wykrywanie pożaru, alarmowanie użytkowników obiektu, przekazywanie informacji do jednostki monitorującej i kontroli jego uszkodzeń. Systemy takie mogą pełnić także dodatkowe role. Niejednokrotnie mogą one być wyposażone w funkcje zapewniające sterowanie innym instalacjami bezpieczeństwa np. systemem oddymiania, wentylacją, klapami ppoż., bramami ppoż., kontrolą dostępu, itp.

 

FIRESPEC specjalizuje się w dostarczaniu najlepszych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dbamy o troskę i bezpieczeństwo osób i budynków gwarantuje najwyższą jakość rozwiązań zabezpieczających. Gwarantujemy profesjonalnie wykonywane zabezpieczenia przeciwpożarowe, systemy ppoż., między innymi na terenie Poznania i okolic.

Przeglądy systemów ppoż Poznań

Jednym z ważniejszych zagadnień w przypadku sygnalizacji pożarowej jest realizowanie szeregu działań profilaktycznych. Dlatego naszym klientom proponujemy profesjonalne, szybkie i rzetelne przeglądy systemów sygnalizacji przeciwpożarowej. W zakres naszych kompleksowych realizowanych przeglądów wchodzi serwis, konserwacja, a także instalacja urządzeń przeciwpożarowych. Zespół naszych doświadczonych specjalistów sprawnie i rzetelnie montuje systemy sygnalizacji przeciwpożarowej, a w razie potrzeby niesprawne lub wadliwie funkcjonujące elementy są naprawiane lub wymieniane. Zajmujemy się obsługą systemów sygnalizacji następujących producentów: SIEMENS, ESSER, BOSCH, POLON ALFA, ARITECH, SATEL, SAGITTA.

FireSpec

PRZEGLĄD SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU, KONSERWACJA SYSTEMU PPOŻ

FIRESPEC — Instalacja, montaż i naprawa systemów przeciwpożarowych

FIRESPEC gwarantuje Państwu kompleksową obsługę z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Nasi specjaliści to wykwalifikowana kadra, która gwarantuje zaprojektowanie nowoczesnych i skutecznych instalacji.

Zapewniamy także dostęp do najlepszych inżynierów i techników, którzy zajmą się szybkim i bezbłędnym montażem wszystkich urządzeń i elementów wchodzących w skład systemu.

Gwarantujemy również profesjonalną opiekę nad Państwa systemami, zapewniając regularne przeglądy i naprawy.

Koncentrujemy się na profesjonalnym doradztwie dotyczącym wyboru odpowiednich systemów sygnalizacji przeciwpożarowej.

Terminowe przeglądy systemów sygnalizacji przeciwpożarowej

Korzystanie z profesjonalnych systemów sygnalizacji przeciwpożarowej jest bardzo ważne, tak samo jak przeglądy gwarantujące określenie stanu technicznego wszystkich instalacji.

To jednak, na co zawsze zwracają uwagę specjaliści z firmy FIRESPEC, to realizowanie tych kontroli terminowo. Pamiętajmy, że pewne elementy instalacji muszą być w określonych odstępach czasowych sprawdzane. Wynika to ze specyfikacji producentów, w których określa się trwałość poszczególnych elementów i materiałów. Nasi specjaliści mogą określić terminy przeglądów, co skutecznie zapobiega ewentualnym niebezpieczeństwom. Należy też pamiętać, że przeglądy i konserwacje systemów ppoż., a także naprawy gwarantują w przypadku powstania szkody wypłatę ubezpieczenia. Odstąpienie od realizacji przeglądów może spowodować z biegiem czasu nieprawidłowe działanie systemu a w konsekwnecji ogromne straty nie tylko materialne.

Jak często powinny być realizowane przeglądy systemów sygnalizacji pożaru w Poznaniu?

Aby przepisy były przestrzegane, systemy sygnalizacji pożaru muszą być sprawdzane przynajmniej jeden raz w roku. Poza tym większość dokumentacji techniczno-ruchowych producenta (DTR) jednoznacznie określa, że takie przeglądy powinny być realizowane nawet co 3 miesiące. Dużo zależy także w takich sytuacjach od tego, czy chodzi o duże, czy też małe budynki i jaką w nich zastosowano ilość urządzeń przeciwpożarowych. Każdorazowo nasi specjaliści mogą określić częstotliwość przeglądów dedykowanych dla poszczególnych nieruchomości i obiektów. Współpracujemy z klientami indywidualnymi i firmami, realizując przeglądy w każdego typu budynkach.

Co przewiduje przegląd systemu sygnalizacji pożaru?

Punktem centralnym i najważniejszym w przypadku każdego systemu sygnalizacji pożaru (SSP) będzie centrala. Jej zadaniem jest odbieranie sygnałów od różnego rodzaju czujek. Dopiero wtedy możliwe jest przeanalizowanie danych i przekazywanie sygnałów do innych podzespołów całego systemu realizując założony scenariusz pożarowy. Centrale posiadają wyświetlacze pozwalające na wygodną obsługę personelowi. Podczas przeglądu, kontroli, sprawdzeniu poddawane będą czujki dym, ciepła, płomienia, gazów pożarowych, wielodetektorowe. To one właśnie mają wykrywać zagrożenie i przekazywać informacje do centrali. Sprawdzane są także sygnalizatory dźwiękowe, optyczne, głosowe, które będą alarmować o ewentualnym zdarzeniu. Przeglądom podlegają także ręczne ostrzegawcze pożarowe (ROP). One z kolei umożliwiają ręczne wyłączenie systemu sygnalizacji pożaru, gdy jest on już zidentyfikowany.

Przegląd systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w praktyce

Obowiązkiem specjalistów, którzy będą realizować przeglądy, jest bardzo restrykcyjne przeprowadzenie wszystkich działań kontrolnych. W przypadku obsługi kwartalnej sprawdzane będą zapisy w książce pracy. Wówczas w razie potrzeby należy przywrócić system do prawidłowego stanu. Sprawdza się wtedy także czy monitoring uszkodzeń CSP działa prawidłowo. Kontroli podlegają też wszystkie urządzenia wykonawcze. Kontrolowane jest także łącze do straży pożarnej i dokonywane jest rozpoznanie, czy były realizowane jakieś zmiany budowlane w budynku, wpływając ewentualnie na rozmieszczenie czujek w pomieszczeniu.

 

Natomiast w kontekście obsługi rocznej, co najmniej raz w roku przeprowadza się próby wszystkich czujek. Należy sprawdzić, czy działają zgodnie z zaleceniami producenta. Sprawdzana jest także centrala sygnalizacji pożarowej, zapewniająca uaktywnienie wszystkich funkcji pomocniczych. Kontroli wzrokowej poddawane są połączenia kablowe i sprzętowe. Określa się, czy są sprawne i czy są w prawidłowy sposób zabezpieczone. Podczas rocznych przeglądów również sprawdza się rozmieszczenie czujek i występowanie ewentualnych zmian budowlanych po przeprowadzonych pracach remontowych. Nasi specjaliści sprawdzają, czy działanie czujek i ręcznych ostrzegawczy pożarowych, a także sygnalizatorów akustyczno-optycznych nie jest niczym zakłócone. Realizowane są też próby akumulatorów i zasilaczy.

Serwis systemu sygnalizacji przeciwpożarowej Poznań

Bardzo ważne w przypadku dużych i małych nieruchomości jest serwisowanie systemów sygnalizacji przeciwpożarowej.

Wszelkie urządzenia, które wchodzą w skład tych systemów, mogą ulegać różnego typu awariom i uszkodzeniom. Najczęściej naprawiane są czujki dymu, ale także ręczne ostrzegawcze pożaru. Kluczowe zasady bezpieczeństwa, o których przestrzegają nasi doświadczeni serwisanci, to zachowanie maksymalnej czujności. Absolutnie nie można ignorować żadnych niepokojących objawów. Nawet jeden niedziałający element może znacznie zwiększyć ryzyko późniejszego wykrycia pożaru. To może się przekładać w efekcie na bardzo duże zniszczenia i zagrożenie zdrowia, a także życia. FIRESPEC gwarantuje dostęp do zespołu wykwalifikowanych specjalistów, którzy drobiazgowo i kompleksowo sprawdzają właściwe działanie centrali sygnalizacji pożarowej i wszystkich poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych. W ramach prac serwisowych realizowane jest czyszczenie, także regulowanie czujek dymu. Serwisowaniu podlegają również systemy oddymiania, a także systemy detekcji gazów. Kluczowe jest szybkie wykrycie usterki i jej wyeliminowanie.

Serwis systemów detekcji gazów

Jedną z ważniejszych kwestii w przypadku prac serwisowych jest zidentyfikowanie ewentualnych problemów występujących w systemach detekcji gazów. Nasz zespół specjalistów gwarantuje profesjonalny serwis instalacji, które mają za zadanie wykrywać gazy takie jak tlenek węgla i propan butan. Oferujemy serwisowanie instalacji zlokalizowanych na parkingach podziemnych, w kotłowniach, a także garażach, ponieważ najczęściej tam one występują. Tylko prawidłowo wykonane prace serwisowe będą gwarantować poprawność działania i zabezpieczenie mienia, a także zdrowia pracowników lub domowników. W ramach naszych usług serwisowych realizowanych na terenie Poznania i okolic obsługiwane są systemy redukcji gazów dostarczone przez producentów takich jak GAZEX, DUOMASTER, ELPEG, ALKASTER, ALTER.

Serwisowanie systemów oddymiania

W zakres niemniej ważnych prac serwisowych wchodzić będą także wszystkie działania skoncentrowane na systemach oddymiania. Właściwie wykonany serwis gwarantuje, że system oddymiania pozwoli na bezpieczną ewakuację ludzi z obiektów objętych pożarem. Systemy te ograniczają także rozwój pożaru. A to w efekcie mniej wyrządzonych szkód. W razie potrzeby po negatywnym przejściu testów naprawione lub wymienione mogą być detektory dymu. Nasza firma gwarantuje sprawny i zgodny z instrukcją producentów demontaż i montaż nowych elementów, które powinny być wymienione. W ramach naszych usług serwisowych realizowanych na terenie Poznania i okolic obsługiwane są systemy oddymiania dostarczone przez producentów takich jak AFG, D+H, MERCOR, POLON ALFA.

Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Poznaniu

Proponujemy także profesjonalnie wykonane prace konserwacyjne, którymi zajmą się nasi inżynierowie. Są to konserwatorzy, którzy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi centrali. Jeżeli natomiast chodzi o czynność konserwacyjne w ramach obsługi codziennej, to będą one zwykle realizowane przez personel obiektu. Wówczas sprawdza się, czy każda centralka i tablice sterownicze działają prawidłowo. Sprawdza się także, czy podjęte były właściwe działania, jeżeli chodzi o poprzednie alarmy i uszkodzenia. Należy także sprawdzić, czy instalacja była wyłączona, sprawdzana albo wyciszona. Wszelkie nieprawidłowości są odnotowywane w książce eksploatacji.

Natomiast nasi doświadczeni specjaliści mogą w ramach obsługi miesięcznej sprawdzać awaryjne zespoły prądotwórcze, sprawdzać zdatność centrali sygnalizacji pożarowej w kontekście uaktywnienia wszystkich trzymaków i zwalniaków drzwi. Sprawdzają także, czy monitoring uszkodzeń centrali funkcjonuje prawidłowo.

Konserwacja systemu pożarowego

W ramach konserwacji systemu pożarowego sprawdzeniu będą podlegać także drzwi i bramy przeciwpożarowe. Nasi specjaliści weryfikują, czy spełniają one swoje zadanie i czy gwarantują bezpieczną ewakuację z pomieszczeń, które są zagrożone pożarem. Kontroli podlega także oznakowanie drzwi. Poza tym w ramach konserwacji przeprowadzona będzie także kontrola gaśnic. Sprawdza się ich prawidłowe rozmieszczenie i ilość, co umożliwia szybkie ugaszenie pożaru w fazie początkowej.

 

W obszarze prac konserwacyjnych wyróżnia się, najogólniej rzecz biorąc regularne inspekcje, które gwarantują sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementów systemu pożarowego. Sprawdza się także węże, wyloty dymowe i czujniki temperatury. Usuwany jest także bród, kurz i osady z urządzeń. Realizowane jest testowanie, a także kalibracja. Nasi specjaliści zapewniają wykonawstwo zgodnie z przepisami i standardami bezpieczeństwa.